2011-09-11

..:: අඩවියේ ඔන්ලයින් පිරිස ගනනය කිරීමට අලුත් අඩවියක් (mapmyuser)::..

කාලෙකට පස්සෙ බ්ලොග් එක පැත්තෙ එන්නේ.හරි අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ තවත් හොඳ අඩවියක් ගැන.
මෙමඟින් ඔයාලගෙ අඩවියේ ඔන්ලයින් පිරිස ගනනය කිරීමයි.මෙතනින් එම අඩවියට යන්න.

Share:

0 comments:

Post a Comment

සිප්සලේ ළිපි ඔයාට වැදගත් උනානම් අදහසක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා...